วิธีลบ Ads ใน Exteen

posted on 18 Apr 2016 23:03 by yuri-sss directory Tech, Idea

วิธีลบโฆษณา(Ads)ในExteenซึ้งใช้แบบ Taboola 


.trb_taboola{
display : none;
}
.trc-content-sponsoreddisplay{
display : none;
}
.trc_rbox_div {
display : none;
}
.trc-widget-footer{
display : none;
}
.trc_rbox_header_span{
display : none;
}
.trc_rbox_container {
display : none;
}
.trc_rbox_header {
display : none;
}
.trc_rbox_border_elm{
display : none;
}หรือถ้าไม่ต้องการแก้โค้ดก็ใช้คำสั่ง Style ใน Cutom Code1 ก็ได้

Comment

Comment:

Tweet

Code Here.